קורס הכשרת רבנים

מאמרים אחרונים

חג אנושות שמח לבני נח

חג אנושות שמח לבני נח

היפרדות לברכה?!

היפרדות לברכה?!

תרומות

"מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". שמות כה .ב

חברות

"לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד" צפניה ג ט.

פרוייקטים

"והיה ה' למלך על כל הארץ"
זכריה יד ט.

חג אנושות שמח לבני נח

חג אנושות שמח לבני נח

כ"ז בחשון -חג של אנושות, חג של בני נח

כ"ז בחשון -חג של אנושות, חג של בני נח

ראש שונה

אפית מצה שמורה

אפית מצה שמורה

סוכות – פסח האומות – הרב אורי שרקי

סוכות – פסח האומות – הרב אורי שרקי

על מה אנחנו מבקשים סליחה?  – מתוך הרב והפרופסור

על מה אנחנו מבקשים סליחה? – מתוך הרב והפרופסור

י"ז בתמוז

י"ז בתמוז

חג הפסח – חג החירות.

חג הפסח- מגלות לגאולה

מהי החירות האמיתית?

מהי החירות האמיתית?

חשיבות סדר המועדים

פורים- המסר של עם ישראל לאומות.