קורס הכשרת רבנים

מאמרים אחרונים

היפרדות לברכה?!

היפרדות לברכה?!

פרשת בלעם

פרשת בלעם

תרומות

"מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". שמות כה .ב

חברות

"לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד" צפניה ג ט.

פרוייקטים

"והיה ה' למלך על כל הארץ"
זכריה יד ט.

כ"ז בחשון -חג של אנושות, חג של בני נח

כ"ז בחשון -חג של אנושות, חג של בני נח

ראש שונה

ראש שונה

אפית מצה שמורה

אפית מצה שמורה

סוכות – פסח האומות – הרב אורי שרקי

סוכות – פסח האומות – הרב אורי שרקי

על מה אנחנו מבקשים סליחה?  – מתוך הרב והפרופסור

על מה אנחנו מבקשים סליחה? – מתוך הרב והפרופסור

י"ז בתמוז

י"ז בתמוז

חג הפסח – חג החירות.

חג הפסח – חג החירות.

חג הפסח- מגלות לגאולה

חג הפסח- מגלות לגאולה

מהי החירות האמיתית?

מהי החירות האמיתית?

חשיבות סדר המועדים

חשיבות סדר המועדים

פורים- המסר של עם ישראל לאומות.

פורים- המסר של עם ישראל לאומות.

פורים בראייה אוניברסלית

פורים בראייה אוניברסלית